Kancelář: Modřínová 1346
  268 01 Hořovice
  Tel/Fax: +420 311 512 888
  Mobil: +420 603 217 558
  E-mail: info@hynekandel.cz

DAŇOVÝ PORADCE č. 2852
SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY

 • Kompletní daňové poradenství
 • Přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob v normální i prodloužené lhůtě
 • Zpracování opravných i dodatečných daňových přiznání
 • Optimalizace daňového základu
 • Poskytování poradenství prostřednictvím internetu
 • Zastupování před správcem daně na základě plné moci
 • Samozřejmostí je naprostá diskrétnost a pojištění za škodu (pokuty, penále)

  Pokud chcete podat své daňové přiznání k dani z příjmu do 30.6. bez postihu ze strany správce daně, Vy osobně musíte dát plnou moc pro zpracování Vašeho daňového přiznání daňovému poradci.

  Postup:

  1. Na telefonních číslech +420603217558, +420311512888 nebo e-mailem domluvit termín návštěvy.
  2. Připravit si živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz.
  3. Ve smluveném termínu mi podepsat plnou moc.


  ©2005 GGS s.r.o.