Kancelář: Modřínová 1346
  268 01 Hořovice
  Tel/Fax: +420 311 512 888
  Mobil: +420 603 217 558
  E-mail: info@hynekandel.cz


DAŇOVÝ PORADCE č. 2852
SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY

Svoji podnikatelskou činnost jsem zahájil v oboru vedení účetnictví v březnu 1997. Poskytované služby jsem o daňové poradenství jsem rozšířil 17. června 1998 po úspěšném složení zkoušek a zapsání do Komory daňových poradců. Pozdější rozšíření odbornosti umožnilo současně rozšířit také rozsah poskytovaných služeb o ekonomické a organizační poradenství. Odborná úroveň je podložena získáním certifikátu správce konkursní postaty v roce 2002. Vedení účetnictví klientů je pracovní náplní tří zaměstnankyň. Brzy se vytvořil okruh několika desítek klientů, který se jen pomalu obměňuje. Stabilnější okruh klientů začal vyžadovat kromě vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání i zpracování finančních analýz, především pro banky při žádostech o úvěry. Klienti se začali na moji kancelář obracet ve věci účetních a daňových dopadů svých záměrů a rozhodování. Zásadou práce kanceláře je respektování klienta, osobní úcta k němu, poctivý přístup k práci, pečlivé zpracování výstupů a spolehlivost v dodržování termínů.

©2005 GGS s.r.o.